Đại hội CĐCSTV LICOGI 16.8 năm 2010 đã thành công tốt đẹp

Trang chủ»Tin nội bộ»Tin doanh nghiệp»Đại hội CĐCSTV LICOGI 16.8 năm 2010 đã thành công tốt đẹp

Đại hội CĐCSTV LICOGI 16.8 năm 2010 đã thành công tốt đẹp

Tại đại hội, đồng chí Đào Đức Trung - chủ tịch công đoàn Lâm thời Công ty đọc báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác công đoàn nhiệm kỳ lâm thời và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010 và báo cáo kiểm kiểm của Ban chấp hành Công đòan hết nhiệm kỳ. Đại hội đã được nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu về các vấn đề chăm lo đời sống CBCNV để công đoàn cơ sở thành viên  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI  16.8 hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ tới
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2010 gồm 3 đồng chí:                  
 1. đ/c Đòan Viết Cường,    2. đ/c Hòang Thị Thu Hiền,    3. đ/c Quang Cảnh Tuấn
Đại hội vô cùng cám ơn những ý kiến chân tình, quý báu của đ/c Vũ Đức Dũng GĐ Công ty, của đồng chí Hòang Chí Phúc -Công đoàn cấp trên thể hiện lòng tin cậy và sự ủng hộ mạnh mẽ để BCH CĐCS hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Kết quả của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất trong hành động của tập thể CBCNV Công ty, khẳng định một bước trưởng thành của CĐCS và đã đáp ứng được ý chí và nguyện vọng của HĐQT, Ban GĐ và tập thể CBCNV Công ty.
Sự thành công tốt đẹp của Đại hội có ý nghiã rất to lớn trong việc tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng của đội ngũ CBCNV từng bước củng cố và phát triển Công đòan  một cách toàn diện.
Sau khi kết thúc Đại hội, Công ty đã tổ chức liên hoan thân mật tại Nhà Hàng Lộc Ấn.

dhcd 0

dhcd

dhcd 1

dhcd 2

dhcd 3

dhcd 4

dhcd 5

dhcd 6

dhcd 7a

dhcd 8

dhcd 9

dhcd 10