ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Trang chủ»Tin nội bộ»Tin cổ đông»ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Sáng ngày 22/04/2017, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 14 cổ đông sở hữu, đại diện cho 358.709  cổ phần trên tổng số 400.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 89.67%.
Ông Trần Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty  đã đến dự và điều hành Đại hội.
ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2016:
    Năm 2016 nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản đã dần hồi phục kéo theo sự phục hồi dần của ngành tư vấn thiết kế. Tuy vậy, ngành tư vấn thiết kế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
    Công ty đã nổ lực hết mình để đạt được doanh số như kết quả sản xuất kinh doanh là điều đáng mừng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã chuyển nhượng được dự án  Phước Thiền, cơ cấu lại nguồn vốn Công ty và hoàn trả vốn cổ đông theo đúng tiến độ của HĐQT Công ty.
    Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV và người lao động, đã tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch Thái Lan.
Thuận lợi:
    Nội bộ Công ty luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí,  mọi CBCNV Công ty luôn sẵn sàng chia sẽ mọi khó khăn với Công ty.
    Các thành viên Hội đồng Quản trị là những người có trách nhiệm và cùng chung sức, tích cực tìm kiếm khách hàng mới cho Công ty.
    Chính sách tiết kiệm được triển khai hiệu quả, Công ty luôn rà soát các khoản chi phí hoạt động thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm triệt để.
Khó khăn:
    Năm 2016 thị trường dần phục hồi, theo đó một số doanh nghiệp sau thời gian tạm ngưng nay quay trở lại hoạt động nên vấn đề cạnh tranh về giá lại bắt đầu rộ lên.
    Sự thay đổi liên tục của chủ đầu tư, sự khó khăn về tài chính của chủ đầu tư khiến các công trình chỉnh sửa liên tục và bị kéo dài từ lúc sơ phác cho đến lúc thi công công trình gây nhiều khó khăn cho Công ty.
    Quyết định đầu tư của chủ đầu tư phụ thuộc vào cấp trên và các đơn vị liên quan khác cũng gây không ít khó khăn cho Công ty.
    Nhiều yếu tố khó lường tác động đến quyết định đầu tư của chủ đầu tư cũng ảnh hưởng đến kế hoạch công ty.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
 STT     Tên chỉ tiêu                  Năm 2017
  1     Tổng doanh thu           8,097,000,000đ
  2     Giá vốn hàng bán         5,263,050,000đ
  3     Lợi nhuận gộp              2,833,950,000đ
  5     Chi phí QLDN               2,000,000,000đ
  8     Lợi nhuận trước thuế       833,950,000đ
  9     Chi phí thuế TNDN           166,790,000đ
 10    Lợi nhuận sau thuế          667,160,000đ

GON

GON 1

Bài viết liên quan

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP LICOGI 16.8 năm 2011

 • Mô tả

  Sáng ngày 26/03/2011, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp.
  Năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8 đã nổ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  Về dự đại hội có 25 cổ đông chính thức đại diện cho 56 cổ đông chiếm 90,07% tổng số cổ phần tương ứng với 990.800 cổ phần, tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết về dự đại hội đạt trên 65% vốn điều lệ.
  Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010; báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010 của Ban kiểm soát, phương án chia cổ tức 2010 , kế hoạch chia cổ tức năm 2011, bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung quan trọng khác.
  Đại hội đã thống nhất và thông qua nhiều nội dung quan trọng với đa số phiếu tán thành. Đại hội đã chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Đức Trung vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Vũ Kiến Anh vào HĐQT Công ty.
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã diễn ra trong không khí sôi động, các ý kiến chất vấn của cổ đông đều được Hội đồng quản trị Công ty giải đáp một cách cụ thể và xác đáng, đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h00 cùng ngày./.

  gop

  gop 1

 •