Tư vấn quản lý dự án

Trang chủ»Dịch vụ»Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

13/10/2020 - 08:33
  • Mô tả

    Giúp Chủ Đầu Tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí, chất lượng và thời gian như mong muốn ban đầu. 

  •