THiết kế Đô thị

Trang chủ»Dịch vụ»Tư vấn thiết kế đô thị

Tư vấn thiết kế đô thị

Tư vấn thiết kế đô thị

  • Mô tả

    Trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (urban design) là một phần quan trọng, không thể thiếu đối với một đồ án quy họach xây dựng đô thị, là công cụ hữu hiệu của chính quyền trong quản lý đô thị. Vậy “ thiết kế đô thị” là gì? Có rất nhiều khái niệm. Nhưng bản chất của nó là thiết kế kiến trúc không gian đô thị. 

  •