Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Trang chủ»Tin nội bộ»Tin cổ đông»Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Sáng ngày 16/05/2015, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 21 cổ đông sở hữu và đại diện : 974.750  cổ phần trên tổng số 1.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 88.61%.
Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty  đã đến dự và điều hành Đại hội.
Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Dũng  - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; báo cáo của ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch thù lao HĐQT - BKS 2014, chia cổ tức năm 2014, kế hoạch ngân sách 2015, mua lại cổ phiếu quỹ theo tỷ lệ của các cổ đông, và một số nội dung quan trọng khác".
Năm 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn hơn với Công ty, hy vọng rằng với sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước trong năm 2015 sẽ sớm tháo gỡ mọi khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các ngành nghề tiếp tục phát triển. Và với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty, hy vọng rằng  Công ty LICOGI 16.8 sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn, tiếp tục được duy trì và từng bước phát triển

GO1

GO

Bài viết liên quan

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP LICOGI 16.8 năm 2011

 • Mô tả

  Sáng ngày 26/03/2011, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp.
  Năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8 đã nổ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  Về dự đại hội có 25 cổ đông chính thức đại diện cho 56 cổ đông chiếm 90,07% tổng số cổ phần tương ứng với 990.800 cổ phần, tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết về dự đại hội đạt trên 65% vốn điều lệ.
  Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010; báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010 của Ban kiểm soát, phương án chia cổ tức 2010 , kế hoạch chia cổ tức năm 2011, bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung quan trọng khác.
  Đại hội đã thống nhất và thông qua nhiều nội dung quan trọng với đa số phiếu tán thành. Đại hội đã chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Đức Trung vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Vũ Kiến Anh vào HĐQT Công ty.
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã diễn ra trong không khí sôi động, các ý kiến chất vấn của cổ đông đều được Hội đồng quản trị Công ty giải đáp một cách cụ thể và xác đáng, đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h00 cùng ngày./.

  gop

  gop 1

 •