THÔNG TƯ 16/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trang chủ»Tin tức»Văn bản pháp quy»THÔNG TƯ 16/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG